ร้านสูท ทีเอ็มที | บริการตัดสูท ชุดสูท เสื้อสูท - ลูกค้าของเรา

ร้านสูท ทีเอ็มที | บริการตัดสูท ชุดสูท เสื้อสูท - ลูกค้าของเรา

1 BTS TMT Garment2 Happy MPM TMT Garment3 BU TMT Garment
4 Betago TMT Garment5 Cat TMT Garment6 Mazda TMT Garment
7 panacee TMT Garment8 University TMT Garment9 Mu TMT Garment
อีกนับร้อยนับพันบุคลากรคุณภาพจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทย เลือก "ทีเอ็มที การ์เม้นท์"

ทีเอ็มที การ์เม้นท์ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของงานสำคัญๆ กับลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำของไทยมาอย่างยาวนาน 


รายชื่อลูกค้าบางส่วนของเรา 

- บริษัท เดอเบล จำกัดบริษัท ในเครือบริษัทกระทิงแดง
- บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (อาหารสัตว์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด บริษัทในเครือ ธนาคารกรุงไทย
 - สำนักงานข่าวทีนิวส์ (T-News)
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อั่งเปา จำกัด มหาชน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มหาราโพธิ์ จำกัด
บริษัท สำนักกฎหมายสมศักดิ์ โตรักษา จำกัด
บริษัท ทศธรรม จำกัด สำหนักงานกฎหมายและบัญชี
- EDEN Education and MigrationCentre Co.LTD.
- SCI Cosmetics Research Center
บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานรถเมล์ขสมก จำกัด
บริษัท สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
บริษัท ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
- Yong Tone Health Park Resort Co.LTD.
- Touch Sky, Ltd
สถานเสริมความงาม แซมมี่ แอนด์ แซนดี้ บิวตี้สปา
ร้านเรา ศรีนครินทร์
บริษัท สตาร์โบรกเกอร์ จํากัด
บริษัท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีอีโอ จำกัด
ผ้าอ้อม Certainty (Certainty Co LTD)
- DKSH (Thailand) Limited
บริษัท แฮบปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม (การเงินตรวจสอบภายใน)
กระทรวงพาณิชย์ (ปลีก)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม (พัฒนากฎหมาย)
กระทรวงการคลัง_กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง_สหกรณ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมศิลปากร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพลศีกษา (รังสิต)
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมการเงิน (กองทัพบก)
กรมการศาสนา ฝ่ายพิธี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปลีก)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต_ฝ่ายกิจกรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร (ปลีก)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กำลังพล)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานปฎิรูปกฎหมาย
สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
สำนักประเมินที่ดินและทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวช
สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
สพท.สุพรรณบุรี เขต 3
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพฐ.สระบุรี เขต 2
นพส. รุ่นที่32
อบต.ศาลากลาง
อบต.บ้านช้าง
อบต แสงอรุญ
อบจ.ราชบุรี
อ.ก.ค.ศ. สระบุรี เขต 2
กศน อยุธยา
ศูนย์ฝึกอบรมชาย บ้านมุทิตา
- โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนภาษานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลอบต.บางตาเถร
โรงเรียนเทศบาล ราชบุรี
โรงเรียนเทศบาล ราชบุรี
โรงเรียนชิโนรส
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนวัดหนองแหวน
โรงเรียนวัดท่าศาลา
โรงเรียนวัดรำพัน
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
โรงเรียนวัดจันทราวาส
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
โรงเรียนอนุบาลเทศยาลอ้อมน้อย
โรงเรียนอินทโมสีประทาน
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลหมวกเหล็ก
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่
โรงเรียนอุดมศิลป์
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
โรงเรียนวัดเทพประสิทย์คณาวาส
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
โรงเรียนเตรียมอุดม พัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนพนิชยการภาษานุสรณ์บางแค
โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
โรงเรียนวัดบางหลวง
โรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี
โรงเรียนวิภารัน์
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
โรงเรียนดอนพุด
โรงเรียนประถมฐานบิน
โรงเรียนสามัคคืวิทยา
โรงเรียนอนุบาล ชุติมา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนสุริยวงศ์
โรงเรียนลิ่นเต๊อะแก่งคอย
โรงเรียนลาดบัวหลวงไฟโรจน์วิทยา
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดอุบลวรรณา
โรงเรียนบ้านท่ากลอย
โรงเรียนบ้านยางเอน
โรงเรียนบ้านมะเดือ
โรงเรียนบ้านเขาอางคร่อมครอง
โรงเรียนเทศบาล คลองตาเค็ด(ปลีก)
โรงเรียนคลองแสนสุข
โรงเรียนในสังกัด สพฐ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนสวนอนันต์
โรงเรียนวัดหัวลำโพง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนสาธิต มศว กรุงเทพ
โรงเรียนมัธยมพดุงวิทยา
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
โรงเรียนเจริญพัฒนา บริหารธุรกิจ
โรงเรียนวัดโป่ง
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
โรงเรียนพิบูรย์อุปภัมย์
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
โรงเรียนวังน้ำเย็น
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
โรงเรียนวัดราชบูรณะ สมุทรปราการ
โรงเรียนหนองงูเห่า
โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิศ

- บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ไทยยานยนตร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (พระราม 9)
บริษัท ไทยยานยนตร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ร่มเกล้า)
บริษัท มาสด้า พระรามที่ จำกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
บริษัท ซิกเนเจอร์ คาร์ส จํากัด
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด
บริษัทโอเรียนเต็ลลีมูซีน จำกัด
- Asia Motor Service Center Co.Ltd
โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพ
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
-  Ascort Hotel Bangkok
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ในพระอุปถัมถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์ระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา จันทรบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาศสตร์ เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สตูล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (กองการเจ้าหน้าที่)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระ
ราชภัฎธนบุรี
ราชภัฎเทพสตรี
ราชภัฐวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
วิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี
เทคนิคเพชรบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (คณะวิทยาศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (รัฐศาสตร์)
สถาบันพระปกเกล้า
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลเสนา
สันติบาลพยาบาลตำรวจ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
- NAT-HIV สภากาชาดไทย
- มูลนิธิรุ่งอรุณ
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิแก่งคอยเมตาธรรม
มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสุ่ผู้เรียน
สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
สมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมเครดิสยูเนี่ย
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
สมาคมผู้บริการ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สมาคมครู อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สมาคมมวยไทยโลก ในพระบรม
สมาคมกอล์ฟราชวิทย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สโมสรนักศึกษา EAU
สโมสรโรตารี่
- TEACHER AWARDS ONPEC 2001
เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสระบุรี
เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอมวกเหล็ก
เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภิเสาไห้
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
สมาคมนักเรียน ภปร ราชวิทย์
- วิทยาลัยมหาดไทย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ ปากท่อ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
วิทยาลัยราชสุดา
อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
เทคโนโลยีวัรพัฒน์
เทคนิคพาณิชย์การอยุธยา
เทคโนโลยีการศึกษาลพบุรี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
- ศูนย์พัฒนาชุมชลราชบุรี
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ รักษาพระองค์
ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี
โรงงานยาสูบ
สถานีตำรวจภูธรราชบุรี
หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

ร้านสูท ทีเอ็มที การ์เม้นท์ : เสื้อสูท ชุดสูท ตัดสูท ต้องที่นี่เท่านั้น